VIP STYLE продукти - Без ръкав

1210 Tрико без ръкав по врата
1208 Трико без ръкав рязано
1202 Трико без ръкав
12031  Трико без ръкав
1213 Трико без ръкав рязано отпред
1214 Трико без ръкав срязано отпред с апликация
1215 Трико без ръкав с апликация
1216 Трико без ръкав срязано с апликации

ВИП СТИЛ ЕООД | София, Дружба-2, Цариградски к-с, бл. 283, вх. Б, МАГ. 38 | 02 443 40 77, 0889 355 290 | sales@modavip.com | WebDesignBG