VIP STYLE products - Short Sleeves

13011   Shiny lycra leotard with short  sleeves
1301 Leotard
1306   Short sleeve Leotard
13051 Short sleeve Leotard
1302 Short sleeve Leotard
13122  Short Half- Sleeve Leotard
1304 Boat Neckline  Long Sleeve Leotard
1303 Short sleeve leotard

VIP STYLE LTD | Sofia, Druzhba 2, Tsarigradski comlex, bl. 283, entr. B, sh. 38| +3592 443 40 77, +359 889 355 290 | sales@modavip.com | WebDesignBG